LỊCH ÂM - DƯƠNG

Hình ảnh hoạt động

CLB Violet các tỉnh

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Tài nguyên dạy học

Truyện cười

Du lịch Việt

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thanh Toàn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hân hạnh chào đón

  0 khách và 0 thành viên

  QĐ việc ban hành khung KH thời gian năm học 2010-2011 củaGDMN, GDPT và GD thường xuyên

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

  Qui chế 40 đánh giá xếp loại HS Trung học

  Bộ giáo dục và đào tạo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam ...

  Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 28 /2009/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính...

  Thông tư ban hành quy định về xây dựng trường học antoàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáodục mầm non

  Số tư liệu: 13/2010/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 15-04-2010 Tệp đính kèm: Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8...

  Hướng dẫn tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2010

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1556 /BGDĐT-GDTrH V/v: tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010 K ính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ...