LỊCH ÂM - DƯƠNG

Hình ảnh hoạt động

CLB Violet các tỉnh

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Tài nguyên dạy học

Truyện cười

Du lịch Việt

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thanh Toàn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hân hạnh chào đón

  0 khách và 0 thành viên

  Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Trần Thanh Toàn (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:09' 07-08-2010
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 185
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 9
  Giáo án điện tử tin học lớp 11
  (2 tiết)
  1. Rẽ nhánh
  Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu các tình huống sau nhé!
  ừm, để tớ nghĩ đã.
  Nếu ngày mai mưa thì tớ nghỉ.
  à! Nếu ngày mai mưa thì tớ nghỉ, nếu không mưa thì tớ đến nhà cậu học nhé.
  Này, ngày mai cậu có đi học nhóm không?
  Nếu ... thì
  Nếu . thì., nếu không thì .
  Cấu trúc dùng để mô tả các mệnh đề có dạng như trên gọi là
  cấu trúc rẽ nhánh.
  Ví dụ: Giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 (a?0)
  Hãy nêu các bước giải phương trình bậc hai?
  Nhập hệ số a,b,c
  Tính Delta=b2 - 4ac
  Nếu Delta âm thì thông báo PT vô nghiệm, ngược lại tính và đưa ra nghiệm.

  Các em hãy vẽ sơ đồ thuật toán giải phương trình bậc 2 (với a?0)
  Sau khi tính Delta, tuỳ thuộc vào giá trị Delta, một trong hai thao tác sẽ thực hiện.
  Nhập a, b, c
  Tính Delta = b2 - 4ac
  Kiểm tra
  Delta < 0
  Tính và đưa ra nghiệm
  Thông báo vô nghiệm
  Kết thúc
  Sai
  Đúng
  IF <Điều kiện> THEN ;
  Điều kiện
  Đúng

  Câu lệnh

  Nếu <điều kiện> đúng thì được thực hiện,
  sai bị bỏ qua.
  Sai
  a. Dạng thiếu

  Câu lệnh

  Đúng

  Câu lệnh

  Điều kiện
  Điều kiện
  2. Câu lệnh IF - THEN
  - Điều kiện là biểu thức quan hệ hoặc biểu thức lôgic.
  - Câu lệnh là một lệnh của TP.
  Trong đó:
  Ví dụ:
  IF a mod 2=0 THEN Writeln(` a la so chan`);
  b. Dạng đủ
  IF <Điều kiện> THEN ELSE ;
  Điều kiện
  Đúng

  Câu lệnh 1

  Sai

  Câu lệnh 2

  Nếu <điều kiện> đúng thì được thực hiện,
  ngược lại thì được thực hiện.
  Điều kiện

  Câu lệnh 1


  Câu lệnh 2

  Điều kiện

  Câu lệnh 1

  Điều kiện
  Ví dụ:
  IF a mod 2=0 THEN Writeln(`a là so chan`)
  ELSE Writeln(`a la so le`);
  Hãy dùng câu lệnh IF - THEN viết lệnh để xét các trường hợp của DELTA
  IF Delta<0 THEN Writeln(`Phương trình vô nghiệm`)
  ELSE
  X1:= (-B + SQRT(Delta))/(2*A);
  X2:= (-B - SQRT(Delta))/(2*A);
  Writeln(` Nghiem X1= `, X1:5:1);
  Writeln(` Nghiem X2= `, X2:5:1);

  3. Câu lệnh ghép
  Trong TP cho phép gộp nhiều câu lệnh thành một câu lệnh gọi là câu lệnh ghép, có dạng:
  BEGIN
  < Các câu lệnh>;
  END;
  IF Delta<0 THEN Writeln(`Phương trình vô nghiệm`)
  ELSE
  BEGIN
  X1:= (-B + SQRT(Delta))/(2*A);
  X2:= (-B - SQRT(Delta))/(2*A);
  Writeln(` Nghiem X1= `, X1:5:1);
  Writeln(` Nghiem X2= `, X2:5:1);
  END;
  Ví dụ:
  Program GPTB2;
  Uses crt;
  Var . . . ;
  BEGIN
  . . . Nhập vào 3 hệ số a,b,c .. .

  Delta :=. . .;
  Readln;
  END.
  Nếu Delta<0 thì Writeln(`PTVN`)
  ngược lại Tính và in nghiệm;
  4. Một số ví dụ
  Em hãy hoàn thiện chương trình giải phương trình bậc 2 (a?0) theo dàn ý sau:
  Ví dụ 1:
  Hãy xác định Input và Output của bài?
  Ví dụ 2: Tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết 4 nhưng không chia hết cho 100.
  Input: Nhập N từ bàn phím.
  Output: Đưa số ngày của năm N ra màn hình.
  Nếu N chia hết cho 400 hoặc N chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100
  thì In ra số ngày của năm nhuận là 366,
  ngược lại In ra số ngày là 365
  Em hãy khai báo biến cho bài toán trên?
  Viết điều kiện:
  Nếu N chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100
  thì nhận số ngày của năm nhuận, ngược lại nhận số ngày của năm thường.
  Nhập vào NĂM cần tính số lượng ngày
  In ra kết quả?
  Hãy nhớ
  Cấu trúc mô tả các mệnh đề:
  "Nếu . thì."
  "Nếu . thì .ngược lại."
  gọi là cấu trúc rẽ nhánh.
  ? Lệnh rẽ nhánh dạng thiếu
  ? Lệnh rẽ nhánh dạng đủ
  Câu lệnh ghép
  BEGIN
  ;
  END;
  IF <điều kiện> THEN ;
  IF <điều kiện> THEN
  ELSE ;
   
  Gửi ý kiến