LỊCH ÂM - DƯƠNG

Hình ảnh hoạt động

CLB Violet các tỉnh

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Tài nguyên dạy học

Truyện cười

Du lịch Việt

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thanh Toàn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hân hạnh chào đón

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Linh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hà Trần Quang
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Ngô Thị Minh Sương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 95 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thanh Toàn
  Giới tính Nam
  Website https://doan_thptgr.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 1059 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lâm Vĩnh Quang
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 130 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Ngọc Ân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Văn Tý
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Chí Thanh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trịnh Văn Đà
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 92 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thanh Toàn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Đỗ Văn Mười
  Giới tính Nam
  Website https://sinhhocpt.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nam Sách 2
  Quận/huyện Huyện Nam Sách
  Tỉnh/thành Hải Dương
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 844433 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Phúc Đức
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Châu Thùy Thúy Nhi
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Xuân Năm
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 80 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Hiền
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/hienli82
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 8883 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Nhâm Phát
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Anh Thư
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Phan Hữu Tín
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 96 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Tường Duy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Điểm số 78 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Võ Thị Ánh Xuân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Giồng Riềng
  Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 86 (xem chi tiết)